+84942821983

Nghị sĩ châu Âu được thông tin sâu rộng về EVFTA và EVIPA

Lợi ích kinh tế của hiệp định đối với EU nằm ở chỗ nó sẽ tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam với lực lượng lao động trẻ, tạo thêm được việc làm, xóa bỏ thuế quan…

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...