+84942821983

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là một trong những dự án Luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...