+84942821983

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phát triển ngân hàng số

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có tác động đến hầu hết các lĩnh vực; trong đó có tài chính ngân hàng. Theo đó, làn sóng chuyển đổi số của ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ thời gian gần đây.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...