+84942821983

Xây dựng văn bản pháp luật cần tham vấn các đối tượng chịu tác động

Năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp là triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...