+84942821983

Trung Quốc thông qua khoản tín dụng 900 triệu USD cho Ecuador

Trung Quốc và Ecuador cam kết phát triển bền vững, củng cố mối quan hệ song phương thông qua quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tiếp xúc ở nhiều cấp.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...