+84942821983

Tân Châu- điểm sáng phát triển kinh tế biên giới

Quyết tâm xây dựng và phát triển thị xã Tân Châu trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh An Giang, một điểm sáng trong phát triển kinh tế biên giới Tây Nam được hệ thống chính trị bắt tay thực hiện.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...