+84942821983

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch: Bài 1: Yếu tố quyết định thành công

Nguồn nhân lực ngành du lịch được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, nâng cao và hoàn thiện các sản phẩm du lịch cũng như dịch vụ du lịch.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...