+84942821983

Davitech – Miền Trung

Với những Cụm Công nghiệp mới tại Miền Trung đang ngày càng phát triển, sự ra đời của Davitech tại Chu Lai và Đà Nẵng nhằm hoàn thiện mảnh ghép chuỗi cung ứng trong việc phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Davitech tập trung vào mảng gia công ép nhựa có độ chính xác cao phục vụ cho Thaco Trường Hải, các khách hành tại Miền Trung: Gia công Dập định hình độ chính xác cao & Gia công phay tiện trên máy tiện tự động…

Loading...