+84942821983

Người nuôi thủy sản bị ảnh hưởng vì dự án Cảng Sài Gòn – Thép Việt

Việc san lấp chặn đường tiếp nước khiến cho người nuôi trồng thủy sản khu vực này đang rất khó khăn.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...