Mỹ và Nhật Bản đàm phán về vấn đề nông nghiệp nhạy cảm

Vòng đàm phán thương mại đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản đã kết thúc ngày 16/4 tại thủ đô Washington với trọng tâm là vấn đề nông nghiệp nhạy cảm.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.