+84942821983

Lập dự án đầu tư Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh

Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm để kiềm chế tai nạn giao thông như đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...