+84942821983

Kinh nghiệm phát triển vốn con người của các nền kinh tế Đông Á

Các nhà lãnh đạo Đông Á đảm bảo rằng các kế hoạch phát triển kinh tế và các biện pháp phát triển kinh tế liên quan luôn coi trọng các mục tiêu về vốn con người.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...