+84942821983

Lĩnh vực hoạt động

  • Gia công chế tạo khuôn mẫu
  • Gia công khuôn ép & ép sản phẩm từ nhựa
  • Gia công chi tiết máy cơ khí
  • Gia công cơ khí chính xác
Loading...