Lĩnh vực hoạt động

  • Gia công chế tạo máy ép cao su
  • Gia công chế tạo máy đóng bao thuốc lá
  • Gia công chi tiết máy cơ khí
  • Gia công cơ khí chính xác