+84942821983

EVNNPC: 50 năm – một chặng đường

50 năm lịch sử xây dựng và phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng chính là 50 năm trường kỳ công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...