+84942821983

Đồng Nai xanh hóa sản xuất và thu hút đầu tư có chọn lọc

Xanh hóa sản xuất và thu hút đầu tư có chọn lọc là mục tiêu mà tỉnh Đồng Nai đặt ra cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...