+84942821983

Đổi mới, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng

Để đạt kết quả bứt phá trong các chính sách và giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung bứt phá về lực lượng sản xuất, đặc biệt là phát triển mạnh khu vực tư nhân.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...