+84942821983

Đánh giá xả nước thải sau xử lý của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...