+84942821983

Đầm Sen muốn chia cổ tức 60% cho năm 2019

Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...