Bộ Công Thương quy định không nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu đường bộ và đường sắt

Đó là nội dung Thông tư số 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương vừa ban hành.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.