+84942821983

Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 619/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Source: Cổng thông tin Công nghiệp Hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...